Coronavirus

Dinsdag 17 Maart 2020

Door aangescherpte overheidsmaatregelen worden de gevolgen van het coronavirus steeds beter merkbaar. Van Berkel houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de adviezen en maatregelen van het RIVM. We hebben passende maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en de bedrijfsvoering door te laten gaan. Hierover zijn afspraken gemaakt met de medewerkers. Alle locaties blijven operationeel en bezoekers worden bij betreding van het terrein gewezen op de geldende richtlijnen. Ook het werk bij klanten gaat gewoon door, waarbij een gepaste afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen en overleg tot het noodzakelijke wordt beperkt. Medewerkers in ondersteunende functies werken zoveel mogelijk thuis en waar mogelijk worden externe afspraken verzet of vinden telefonisch plaats.

 

Door samen verantwoording te nemen kunnen we de risico’s van het virus zoveel mogelijk beperken.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: