Herinrichting buitenterrein Eindhoven Airport

Donderdag 21 November 2019

Het project bij Eindhoven Airport is een van de voorbeelden van de constructieve samenwerking tussen STRABAG B.V. en Van Berkel. Begin oktober is gestart met de werkzaamheden aan het voorterrein van de luchthaven en de Airport Boulevard op Eindhoven Airport. In opdracht van STRABAG verzorgt Van Berkel Landschap & Infra de opbreekwerkzaamheden, het grondwerk, de aanleg van de betonriolering, de funderingswerkzaamheden voor de verhardingen en de aanleg van plantvakken en boomgaten.

 

De herinrichting is een project waarbij goed zichtbaar is hoe de Van Berkel bedrijven elkaar complementeren. Naast de werkzaamheden aan de infrastructuur door Van Berkel Landschap & Infra worden grondstoffen geleverd door Van Berkel Bouwstoffen  & Transport (menggranulaat, zand, brekerzand en drainzand ) en Van Berkel Biomassa & Bodemproducten (verrijkte teelaarde).

 

Vanwege de omvang  van het project vindt de herinrichting gefaseerd plaats. Op die manier wordt de impact voor reizigers, medewerkers van de luchthaven en omwonenden geminimaliseerd. Na de voltooiing van  het buitenterrein beschikt Eindhoven Airport over een modern en autoluw verblijfsgebied met een duurzame groene uitstraling. De oplevering staat gepland voor maart 2020.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: